BIONICA

DONES, ART, TECNOLOGIA I SOCIETAT

MUJERES, ARTE, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

WOMEN, ART, TECHNOLOGY AND SOCIETY

Què és Biònica?

Des de la pràctica artística i tecnològica, BIONICA busca crear xarxes de col·laboració i reflexió entre dones, incentivant la cooperació i la solidaritat.

 

El projecte vol generar un espai físic i virtual on posar en valor el pensament, la producció i les pràctiques artística-tecnològiques realitzades per dones, crear sinergies i accions socials que retallin la bretxa digital de gènere i propiciar el coneixement lliure.

 

Bionica és un projecte creat i coordinat per l'artista medial Brisa MP i l'antropòloga social Maria Jesus Posilio.

 

Project resident a CANODROM Ateneu d´Innvació Digital i Democracia de Barcelona 

Qué es Biónica?

Desde la práctica artística y tecnológica, BIÓNICA busca crear redes de colaboración y reflexión entre mujeres, incentivando la cooperación y la solidaridad.

 

El proyecto quiere generar un espacio físico y virtual donde poner en valor el pensamiento, la producción y las prácticas artística-tecnológicas realizadas por mujeres, crear sinergias y acciones sociales que recorten la brecha digital de género y propiciar el conocimiento libre.

 

Bionica es un proyecto creado y coordinado por el artista medial Brisa MP y la antropóloga social Maria Jesus Posilio.


Project residente en CANODROM Ateneo d'Innvació Digital y Democracia de Barcelona.

NOTICIES

Estem creant aquest lloc 

Estamos creando este sitio 

6 abril 2021 estem començant residència a Canòdrom

6 de abril 2021 estamos comenzando residencia en Canòdrom

 

LA BIONICA es un proyecto en colaboración en 2016 con la La Casa del Sonido programa radial emitido por Radio Clásica -Radio Nacional de España- realizado por el maestro y artista sonoro José Luis Carles.

 

 

ESCUCHALO AQUÍ !